Seko mums Facebook
                   
                            


Pasākuma mērķis ir nodrošināt ikvienam Jūrmalas sākumskolas “Atvase” skolēnam iespēju izzināt un klātienē
pieredzēt Latviju, iepazīt Latvijas vērtības, kultūrtelpu, spēcinot piederības sajūtu un valstisko identitāti.
Projekta “Skolas soma” ietvaros mūsu skolas skolēni un skolotāji ir apmeklējuši dažādus muzejus, radošās
darbnīcas, izstādes, muzejpedagoģijas nodarbības. Pasākumus apmeklēja visi 342 mūsu skolas skolēni, dažu
klašu skolēni apmeklēja vairākus pasākumus, kopējais apmeklējumu skaits 708.
Pirmā pusgada apmeklētākie pasākumi mūsu skolā: Pasaku darbnīca un smilšu spēles Jūrmalas muzejā, A.Upīša
muzeja apmeklējums, Fridriha Candera kosmosa izpētes muzejs LU, Rīgas Doms, Tehnoannas pagrabi, Meža
muzejs “Iepazīsti koku”, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas kara muzejs, “Zili brīnumi” Jūrmalā, Latvijas
dabas muzejs, Kr.Barona muzeja lekcijas, Kr.Barona muzeja organizēts pasākums par latviešu tautas ieražām
un tradīcijām, jauks pasākums Ziemas saulgriežos visai skolas saimei kopā. Ar ķekatām, dziesmām un rotaļām,
bluķa vilkšanu apkārt skolai!
Karjeras atbalsta pasākumi s-sk. ”Atvase” 2018./19.m.g. I semestrī
Sākumskolas posmā svarīgi ir izprast, kas ir tas, kas jāuzzina par sevi, lai veiksmīgi plānotu karjeru. Un svarīgi ir to
sākt jau no 1.klases. Nesagatavotam grūti atbildēt uz jautājumiem - KO ES VARU? un KO ES GRIBU? Lai spētu rast
atbildes, jāapzinās, kādas zināšanas/prasmes jau esi apguvis, kādas rakstura īpašības Tevi raksturo, vai Tev ir kādas
īpašas spējas / talanti.
Ne mazāk svarīgi ir apzināt savas intereses - ar ko patīk nodarboties brīvajā laikā; vērtības un vēlmes.
Dzīve mums piedāvā dažādas situācijas - vietu, laiku, sabiedrību. Un tad vajag kādu, kurš palīdz to visu izanalizēt, ļauj
izteikties. Tādēļ jāsaka paldies klašu audzinātājiem, mācību priekšmetu skolotājiem un ārpusstundu darba vadītājiem.
I pusgadā ir notikušas gan karjeras stundas, gan ar karjeru saistītas audzināšanas stundas. Otrajām un trešajām
klasēm patika stundas “Kas es esmu?”, kur tika izmantotas Karjeras kārtis ( darbs pāros, stāstīja par attiecīgo
profesiju un klasesbiedri papildināja).
Protams, visspilgtākie iespaidi rodas, ja ar attiecīgās profesijas pārstāvjiem tiekas klātienē. Decembra mēnesī 1.-
3.klases 77 skolēni varēja izzināt, kādas profesijas ir pārstāvētas Rīgas zooloģiskajā dārzā (izrādās - 42).
Ceturtajām, piektajām klasēm interesanti norisa karjeras stundas - “Lepojos ar savu profesiju”, “Profesijas apguvei
nepieciešamie mācību priekšmeti” un “Mana nākotnes profesija” (stāstīja pēc iepriekš sagatavota plāna, veidoja
plakātu).
Decembrī bija noorganizēta tikšanās ar VUGD Slokas posteņa pārstāvi R. Ragu. Skolēni varēja arī iejusties trauksmes
situācijā - kad ugunsdzēsējiem bija jāpierāda sava reakcija - kaujas gatavība.
Piektās un sestās klases labprāt tikās arī ar mežsaimniecības pārstāvi Pēteri Stepiņu.  Meitenes uzzināja, ka arī viņām
šajā jomā darbs būs nodrošināts.
Sestās klases oktobra mēnesī aizpildīja VIIA atsūtītās anketas, kurās sniedza savu vērtējumu par karjeras atbalsta
pasākumu nozīmi un norisi skolā. Secinājums - kaut gan laika līdz profesijas izvēlei vēl pietiekami, svarīgi jau laikus
pievērst uzmanību pašizpētei.
Karjeras konsultante I. Pļaviņa
Stundu izmaiņas