Seko mums Facebook
                   
                            


Karjeras atbalsta pasākumi s-sk. ”Atvase” 2018./19.m.g. I semestrī
Sākumskolas posmā svarīgi ir izprast, kas ir tas, kas jāuzzina par sevi, lai veiksmīgi plānotu karjeru. Un svarīgi ir to
sākt jau no 1.klases. Nesagatavotam grūti atbildēt uz jautājumiem - KO ES VARU? un KO ES GRIBU? Lai spētu rast
atbildes, jāapzinās, kādas zināšanas/prasmes jau esi apguvis, kādas rakstura īpašības Tevi raksturo, vai Tev ir kādas
īpašas spējas / talanti.
Ne mazāk svarīgi ir apzināt savas intereses - ar ko patīk nodarboties brīvajā laikā; vērtības un vēlmes.
Dzīve mums piedāvā dažādas situācijas - vietu, laiku, sabiedrību. Un tad vajag kādu, kurš palīdz to visu izanalizēt, ļauj
izteikties. Tādēļ jāsaka paldies klašu audzinātājiem, mācību priekšmetu skolotājiem un ārpusstundu darba vadītājiem.
I pusgadā ir notikušas gan karjeras stundas, gan ar karjeru saistītas audzināšanas stundas. Otrajām un trešajām
klasēm patika stundas “Kas es esmu?”, kur tika izmantotas Karjeras kārtis ( darbs pāros, stāstīja par attiecīgo
profesiju un klasesbiedri papildināja).
Protams, visspilgtākie iespaidi rodas, ja ar attiecīgās profesijas pārstāvjiem tiekas klātienē. Decembra mēnesī 1.-
3.klases 77 skolēni varēja izzināt, kādas profesijas ir pārstāvētas Rīgas zooloģiskajā dārzā (izrādās - 42).
Ceturtajām, piektajām klasēm interesanti norisa karjeras stundas - “Lepojos ar savu profesiju”, “Profesijas apguvei
nepieciešamie mācību priekšmeti” un “Mana nākotnes profesija” (stāstīja pēc iepriekš sagatavota plāna, veidoja
plakātu).
Decembrī bija noorganizēta tikšanās ar VUGD Slokas posteņa pārstāvi R. Ragu. Skolēni varēja arī iejusties trauksmes
situācijā - kad ugunsdzēsējiem bija jāpierāda sava reakcija - kaujas gatavība.
Piektās un sestās klases labprāt tikās arī ar mežsaimniecības pārstāvi Pēteri Stepiņu.  Meitenes uzzināja, ka arī viņām
šajā jomā darbs būs nodrošināts.
Sestās klases oktobra mēnesī aizpildīja VIIA atsūtītās anketas, kurās sniedza savu vērtējumu par karjeras atbalsta
pasākumu nozīmi un norisi skolā. Secinājums - kaut gan laika līdz profesijas izvēlei vēl pietiekami, svarīgi jau laikus
pievērst uzmanību pašizpētei.
Karjeras konsultante I. Pļaviņa
Stundu izmaiņas
Lejupielādēt iesniegumu

Vecāku nedēļas plāns
2.a klase un sk.Dace Jansone pavadīja veselu mācību dienu RTU Bērnu un Jauniešu universitātē, fakultātē IEVF.
Šajā dienā piedzīvotais:
- divas nodarbības :"Nauda un budžeta veidošana", "Drošība un veselības apdraudējumi"
- tikšanās ar studentu pašpārvaldi
- ekskursija pa fakultāti
- 3D fotografēšanās