2014./2015. mācību gadā Ekoskolu projekta ietvaros skola atkārtoti saņēma Zaļo karogu.
Ik gadu skola piedalās pilsētas rīkotajos konkursos „Sakoptākais īpašums”, „Skaistākais Ziemassvētku noformējums.”,
kuros gūtas atzinības. Divus gadus skola ieguva balvu „Sakoptākais īpašums”.
2011. gadā skola piedalījās un realizēja Toyota projektu „Enviroment & Innovation”.
2012.  un 2014. gadā skola piedalījās skolēnu olimpiādē Igaunijā „School olimpic games at Ylenurme”.
2012. gadā skola piedalījās Bateriju vākšanas konkursā „Būsim atbildīgi!”
2013. gadā Jūrmalas pilsētas Izglītības nodaļas rīkotajā konkursā skola saņēma „Jūrmalas inovatīvākā skola 2013.”
nosaukumu un balvu.
Skolēniem ir iespēja piedalīties ar saviem darbiem gan skolas, gan ārpusskolas organizētajās izstādēs, konkursos u.c.
Skola ik gadu ir apbalvota vairāk kā 40 dažāda veida konkursos un olimpiādēs.
Skolas sasniegumi