Skatīt lielāku karti
Adrese:
Raiņa iela 53,
Jūrmala LV-2011
 
Direktore
Mirdza Vīnberga
t. 67737532
Lietvede
Ieva Pūpola
t.67737532; 25606204
Direktores vietniece izglītības jomā
Baiba Balode
t.67737532
Direktores vietniece izglītības jomā
Ina Pokromoviča
t.67737532
Direktores vietniece
saimnieciskajos jautājumos
Rasma Zdanovska
t. 67733158
Skolas dežurants
t. 67733158
e-pasts: sskatvase@edu.jurmala.lv
Atbalsta fonda rekvizīti:
Jūrmalas Valsts ģimnāzijas atbalsta biedrība
Raiņa iela 55, Jūrmala, LV-2011
Reg. nr. 40103238494
AS "SEB Banka"
UNLALV2X
LV31UNLA0050020900689