Skatīt lielāku karti
Adrese:
Raiņa iela 53,
Jūrmala LV-2011
 
Direktore
Mirdza Vīnberga
t. 67737532
Lietvede
Ieva Pūpola
t.67737532; 25606204
Direktores vietnieks izglītības jomā
Rodrigo Kronbergs
t.67737532
Direktores vietniece izglītības jomā
Signe Bērziņa
t.67737532
Direktores vietniece izglītības jomā
Ina Pokromoviča
t.67737532
Direktores vietniece
saimnieciskajos jautājumos
Rasma Zdanovska
t. 67733158
Skolas dežurants
t. 67733158
e-pasts: sskatvase@edu.jurmala.lv
Atbalsta fonda rekvizīti:
Jūrmalas Valsts ģimnāzijas atbalsta biedrība
Raiņa iela 55, Jūrmala, LV-2011
Reg. nr. 40103238494
AS "SEB Banka"
UNLALV2X
LV31UNLA0050020900689