Šogad mūsu skola - Jūrmalas sākumskola
"Atvase" dzīvo jubilejas gadā. Skolai - 15 gadi.
Pie mums ciemojās bijušie skolas absolventi.
4.a klasē ciemojās Signe Brence. Viņa strādā
Ādažu poligonā. Visiem demonstrēja savu
fizisko sagatavotību un stāstīja par saviem
ikdienas pienākumiem.
4.a klase
Tikšanās ar bijušajiem skolēniem- 3.b
Svinot mūsu skolas 15 gadu jubileju, mēs tikāmies ar skolotājas Sandras bijušajiem
skolēniem. Pirmie pie mums ieradās skolotāji Signe Bērziņa un Rodrigo Kronbergs. Kāds
pārsteigums! Skolotāji ir mācījušies šajā klasē! Viņi apsēdās savās vietās solos, pastāstīja
interesantus atgadījumus no sava skolas laika. Skolotāja Signe parādīja mums savu skolas laikā
gatavoto apsveikumu zvaniņu un pat liecību. Skolotāja Sandra ļoti priecājās par šo tikšanos.
Vēl pie mums viesojās skolotājas Sandras bijusī  skolniece Katrīna. Viņa tagad strādā Jūrmalas
domē, izstrādā projektus. Arī Katrīna mums pastāstīja savas atmiņas par skolas laiku un 
parādīja fotogrāfijas. Paldies mūsu ciemiņiem! Tas bija jauki...
                                                                                                                                         3.b klase un sk.Sandra