15.09.2015

Ekoskolu zaļais karogs šogad plīvos 117 Latvijas skolās

117 Latvijas izglītības iestādes šajā mācību gadā par īpašiem panākumiem ilgtspējīgas  
attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā skolā un tās apkārtnē saņēmušas  
starptautisko Ekoskolas nosaukumu un Zaļā Karoga balvu. Vēl 44 skolas saņems diplomu un  
Latvijas Ekoskolas nosaukumu.
Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un populārākajiem vides izglītības modeļiem  
pasaulē, kurš Latvijā darbojas jau vienpadsmit gadus. Ekoskolu programmā Latvijā šobrīd darbojas 170  
izglītības iestādes (no pirmsskolām, līdz pat augstskolām), bet visā pasaulē programmā ir iesaistītas  
vairāk kā 43 000 skolas.

Iepriekšējā mācību gadā Latvijā plīvoja 98 Zaļie karogi. Šīs balvas skolām tiek piešķirtas uz vienu  
mācību gadu un katru reizi jāizcīna no jauna. Lēmumu par skolu apbalvošanu pieņēmusi Ekoskolu  
programmas Nacionālā žūrija, kuras sastāvā ir valsts institūciju un sabiedrisko vides aizsardzības un  
izglītības organizāciju pārstāvji.
Programmā var iesaistīties ikviena izglītības iestāde, kas vēlas savā darbā pievērsties vides  
aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības jautājumiem.
 
Ekoskolu programmas atpazīstamākais elements ir starptautiskā Zaļā karoga balva, ko saņem tikai tās  
skolas, kas ilgstošā laika posmā spēj demonstrēt izcilas aktivitātes vides jomā. Latvijas Ekoskolas  
nosaukums un diploms ir nacionāla līmeņa balva skolām, kuras ir ceļā uz Zaļo karogu.

Ikgadējais Ekoskolu apbalvošanas pasākums notiks nākamnedēļ, 25. septembrī, Latvijas Nacionālajā  
bibliotēkā.

Programmu Latvijā īsteno Vides izglītības fonds <http://www.videsfonds.lv/>, kas nodrošina visu  
Starptautiskā Vides izglītības fonda (-Foundation for Environmental Education  FEE International  
<http://www.fee-international.org/>) programmu darbību un attīstīšanu.
Vides izglītības fonds - www.videsfonds.lv <http://www.videsfonds.lv/>, www.twitter.com/videsfonds  
<http://www.twitter.com/videsfonds>
Ekoskolas - www.draugiem.lv/ekoskolas