15.09.2015

Ekoskolu zaļais karogs šogad plīvos 117 Latvijas skolās

117 Latvijas izglītības iestādes šajā mācību gadā par īpašiem panākumiem ilgtspējīgas
attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā skolā un tās apkārtnē saņēmušas
starptautisko Ekoskolas nosaukumu un Zaļā Karoga balvu. Vēl 44 skolas saņems diplomu un
Latvijas Ekoskolas nosaukumu.
Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un populārākajiem vides izglītības modeļiem
pasaulē, kurš Latvijā darbojas jau vienpadsmit gadus. Ekoskolu programmā Latvijā šobrīd darbojas 170
izglītības iestādes (no pirmsskolām, līdz pat augstskolām), bet visā pasaulē programmā ir iesaistītas
vairāk kā 43 000 skolas.

Iepriekšējā mācību gadā Latvijā plīvoja 98 Zaļie karogi. Šīs balvas skolām tiek piešķirtas uz vienu
mācību gadu un katru reizi jāizcīna no jauna. Lēmumu par skolu apbalvošanu pieņēmusi Ekoskolu
programmas Nacionālā žūrija, kuras sastāvā ir valsts institūciju un sabiedrisko vides aizsardzības un
izglītības organizāciju pārstāvji.
Programmā var iesaistīties ikviena izglītības iestāde, kas vēlas savā darbā pievērsties vides
aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības jautājumiem.
Ekoskolu programmas atpazīstamākais elements ir starptautiskā Zaļā karoga balva, ko saņem tikai tās
skolas, kas ilgstošā laika posmā spēj demonstrēt izcilas aktivitātes vides jomā. Latvijas Ekoskolas
nosaukums un diploms ir nacionāla līmeņa balva skolām, kuras ir ceļā uz Zaļo karogu.

Ikgadējais Ekoskolu apbalvošanas pasākums notiks nākamnedēļ, 25. septembrī, Latvijas Nacionālajā
bibliotēkā.

Programmu Latvijā īsteno Vides izglītības fonds <http://www.videsfonds.lv/>, kas nodrošina visu
Starptautiskā Vides izglītības fonda (-Foundation for Environmental Education  FEE International
<http://www.fee-international.org/>) programmu darbību un attīstīšanu.
Vides izglītības fonds - www.videsfonds.lv <http://www.videsfonds.lv/>, www.twitter.com/videsfonds
<http://www.twitter.com/videsfonds>
Ekoskolas - www.draugiem.lv/ekoskolas